Go to content
Twój koszyk
Nastrój

Jak mikroby wpływają na nasze zachowanie

tło sekcji Funkcje Guut Mood - zdjęcie saszetki, kapsułki i dłoni

Jak wynika z badań CBOS wśród Polaków 1-% dorosłych ma depresję, w tym trzech na 100 choruje na nią obecnie. Czym jest depresja i co jest przyczyną, że pojawia się w naszym życiu? Jaki wpływ na depresję i obniżenie nastroju ma stan mikroflory jelit?

Depresja – co to jest?

Depresja, zgodnie z definicją, jest zaburzeniem psychicznym objawiającym się obniżeniem nastroju, zmniejszeniem energii oraz aktywności, które często uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Związana jest z pogorszeniem jakości życia, wzrostem zachorowalności i śmiertelności 1.

Globalne statystyki pokazują, że zjawisko depresji dotyczy aż 350 milinów osób, w tym 1,5 miliona Polaków. Wiele badań wskazuje na wzrost zachorowania, co skłania postrzeganie depresji w kontekście choroby cywilizacyjnej. Przede wszystkim dane dotyczą populacji po 65 roku życia, gdzie odsetek zachorowań sięga 20% i wiąże się z niepełnosprawnością, zwiększoną śmiertelnością pacjentów i gorszymi wynikami leczenia chorób przewlekłych. Szacuje się, że do 2020 roku depresja stanie się drugą najczęstszą, po chorobie niedokrwiennej serca, przyczyną niepełnosprawności na świecie 2.

Okazuje się, że na zdrowie psychiczne mają wpływ bakterie bytujące w jelitach. Stres w dzieciństwie może zmienić florę jelitową dziecka, co może być przyczyną zaburzeń lękowych i/lub depresji w życiu dorosłym. Jest wiele badań potwierdzających rolę zwiększonej przepuszczalności bariery jelitowej (ang. leaky gut syndrome) i układ immunologiczny w rozwoju depresji. O mikrobiotę można zadbać poprzez zdrowy styl życia, dietę oraz dobór odpowiednich źródeł bakterii probiotycznych.

U wielu osób cierpiących na depresję stwierdza się nadmierną aktywację układu odpornościowego.

Mikroflora i probiotyki a depresja – jaki jest związek?

Wiele badań naukowych potwierdza jak stan mikrobioty wpływa na depresję oraz stany lękowe. Już w 2004 roku wykazano jak skład ekosystemu jelitowego rożnie reaguje na warunki stresowe u zwierząt laboratoryjnych 3. Myszy, które były chowane w warunkach sterylnych (tzw. germ-free) reagowały na stres podwyższeniem kortykosteronu i kortykotropiny. U myszy, które były skolonizowane, nie zaobserwowano takich zmian. Po podaniu probiotycznego szczepu Bifidobacterium infantis całkowicie udało zahamować się wydzielanie kortykosteronu i kortykotropiny pod wpływem stresu 4. Badania w tym kierunku pozwoliły na próby wykorzystania probiotyków w hamowaniu relacji stresowych u zwierząt.

Szczep Bifidobacterium infantis dodatkowo podwyższa zawartość tryptofanu będącego substratem do produkcji hormonu szczęścia, czyli serotoniny. Bifidobacterium infantis nie jest jedynym szczepem o działaniu przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym. Również takie działanie wykazuje Lactobacillus rhamnosus JB-1. Badania na zwierzętach znalazły potwierdzenie w analizach dotyczących badań na ludziach m.in. w badaniach Messaoudi i wsp. wykazano, że połączenie Lactobacillus helveticus R0052 i Bifidobacterium longum R0175 łagodzi nie tylko objawy stresu u szczurów, ale i ludzi. Zaobserwowano także redukcję nasilenia lęku, depresji, współczynnika agresji, wrogości i poziomu kortyzolu 5.

Dobre bakterie, lepszy nastrój

Również korzystne działanie dowiedli inni naukowcy dowodząc, że szczep Lactobacillus casei Shirota znacząco obniżył poziom leku w grupie pacjentów z zespołem chronicznego zmęczenia w porównaniu z placebo 6. Czynniki stresowe wpływają niekorzystnie i silnie zaburzają mikroflorę jelitową, a to w konsekwencji może być jeden z czynników sprzyjających rozwojowi zaburzeń psychiatrycznych. W kolejnych badaniach okazało się , iż wpływa to na redukcję liczebności Lactobacillus i Bifidobacterium 7.

Najnowsze odkrycie spośród bakterii, która ma wpływ na depresję to bakteria Oscillibacter, produkuje ona substancję chemiczną funkcjonującą jako naturalny środek uspokajający, a on imituje działanie neuroprzekaźnika GABA, uspokajając funkcje nerwowe mózgu, co może powodować depresję 8. GABA to neuroprzekaźnik hamujący, krążący w płynach ustrojowych, wykazujący zdolność do przekraczania bariery krew-mózg oraz metabolizowany m.in. z udziałem bakterii jelitowych.

Podsumowując, jeśli ktoś z nas lub naszych bliskich będzie miał objawy depresji oznacza to, że ma niski poziom bakterii jelitowych produkujących GABA, dzięki temu można wspomóc leczenie depresji za pomocą mikroorganizmów, które wytwarzają GABA. Powyższe badania pokazują jak probiotykoterapia może pomóc osobom, które mają depresje lub inne stany lękowe . Szczepy probiotyczne głównie ukierunkowane są na poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Probiotyki na dobre samopoczucie

Flora bakteryjna ma też wpływ na naszą codzienność, czyli dobre samopoczucie lub nie, pozytywne nastawienie do ludzi i dobry humor zawdzięczamy serotoninie, jest to hormon, który również odpowiada za nasze psychiczne samopoczucie. Od ilości i jakości mikroorganizmów w jelitach zależy właśnie poziom wytwarzania serotoniny. Serotonina wytwarzana jest w 90% w przewodzie pokarmowym 9. Jedni z badaczy z California Institute of Technology sprawdzili jak poziom serotoniny u myszy zdaje egzamin, kiedy ich mikrobiom był w stanie zubożonym. Poziom serotoniny zmniejszył się o kilkadziesiąt procent, a po przywróceniu przez naukowców odpowiedniej flory bakteryjnej, poziom serotoniny powrócił do normy. Dlatego nasz zły nastrój, złe samopoczucie, niechęć do spotykania się z ludźmi może być przyczyną bakterii bytujących w naszych jelitach. Warto zastanowić się nad swoją dotychczasową dietą, trybem życia, aby móc ewentualnie usprawnić swoją mikroflorę jelit i zapobiegać złym stanom emocjonalnym, które nieleczone mogą prowadzić do depresji.

Bakterie fermentacji mlekowej występują w produktach spożywczych np. jogurtach, kiszonkach, które pozwalają utrzymać dobre bakterie w jelitach. Jednak nie znajdziemy w nich takich ilości szczepów bakterii, jakie można dostarczyć w preparacie probiotycznym, dlatego też warto wesprzeć się dobrym probiotykiem w leczeniu depresji oprócz zmiany swojej diety, aby cieszyć się każdym dniem.

Literatura:

  • 1Rybakowski J, Pużyński S, Wciórka J. Psychiatria. T.2. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010.
  • 2Geriatria 2017; 11: 123-129.
  • 3Sudo N., Stress and gut microbiota: does postnatal microbial colonization program the hypothalamic–pituitary– adrenal system for stress response?, Int Congr Ser 2006; 1287, 350–354.
  • 4Sudo N., Yoichi C., Yuji A., Junko S., Naomi O., Xiao-Nian Y. i wsp., Postnatal microbial colonization programs the HPAsystem for stress response in mice, J Physiol 2004;558 (Pt 1): 263–275.
  • 5Messaoudi M., Lalonde R., Violle N., Javelot H., Desor D., Nejdi A. i wsp., Assessment of psychotropic like properties of a probiotic for- mulation (Lactobacillus helveticus R0052 and Bifi dobacterium longum R0175) in rats and human subjects, British Journal of Nutrition 2011; 105, 755–764.
  • 6Rao AV, Bested AC, Beaulne TM, Katzman MA, Iorio C, Berardi JM i wsp. A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study of a probiotic in emotional symptoms of chronic fatigue syndrome. Gut Pathog. 2009; 1(1): 6.
  • 7Timoveyev I., Loseva E., Alekseeva T., Perminova N., Stability to sound stress and changeability in intestinal microflora. Eur Psychiatry 2002; 17 (Suppl. 1): 200.
  • 8Foster JA, Lyte M, Meyer E, Cryan JF. Gut microbiota and brain function. An evolving eld in neuroscience. Int. J. Neuropsychopharmacol. 2016; 19(5): pyv114
  • 9Folia Medica Lodziensia, 2014, 41/2:139-154
Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go znajomym
Zainteresuje Cię również